Borgerlisten Syddjurs er partipolitisk uafhængig.

Politikken er udviklet i og for Syddjurs kommune og ikke bestemt af partier eller personer på Christiansborg

Gennem det sidste år har vi formået at få dygtige, engagerede byrådskandidater, på tværs af tidligere tiders politiske ståsteder til at tilslutte sig Borgerlisten.

Dette vil for borgerne i Syddjurs Kommune betyde, at man på Borgerlisten kan finde et bredt personligt engagement . 

Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt, og vi vil sikre borgerne tryghed i alle henvendelser til kommunen,

Vi vil tage stilling – og stå ved.

Klik på nedenstående emner og læs mere om:

Opstillingsmøde

- klik her.

Borgerlisten Syddjurs - ikke socialisme - ikke liberalisme - men REALISME.