Borgerlistens Politik

Vælg selv din fremtid !


Sæt kryds ved Liste L

Borgerlisten arbejder for

 • At sikre Kommunen som en sund, miljøvenlig og attraktiv erhvervs- og bosætningskommune
 • At der føres en aktiv kultur-, fritids- og ungdomspolitik
 • At sikre en tryg og værdig ældrepolitik
 • At sikre åbenhed i kommunens samarbejde med borgerne
 • En hensyntagende udvikling, der sikrer miljøet og den smukke natur samt vore store kulturværdier
 • Et bredt serviceniveau med gode børnepasningstilbud, klub- og aktivitetstilbud samt en nuanceret uddannelsespolitik med indhold og kvalitet i folkeskolen
 • At skabe effektiv udnyttelse af de til rådighed værende økonomiske midler og øvrige ressourcer

Kandidaterne på Borgerlisten ønsker

 • At være borgernes repræsentanter og talerør i byrådssalen og udvalgsværelserne
 • At udvise rettidig omhu og fremme en bæredygtig udvikling
 • At arbejde for at sikre borgerne en hurtig, smidig, velkvalificeret og venlig sagsbehandling
 • At skabe en kommune, hvor det er godt at være borger og medarbejder
 • At arbejde for en hel kommune, hvor der udvises respekt for og tages hensyn til de mindre lokalområders særkender, ønsker og behov


Borgerlistens kandidater

 • er ikke ”politisk” skolet
 • er engagerede, lokale og praktiske ildsjæle
 • har stort og bredt lokalkendskab
 • sætter den lokale indflydelse meget, meget højt
 • har ”rygrad” og kan sige stop, når noget løber løbsk
 • lytter til alle forslag og bekymringer
 • er præget af sund fornuft uden ”partipolitiske” kæpheste


www.borgerlisterne.dk

 • Lokalpolitik drejer sig om lokale forhold
 • Borgerlisten er uden partipolitiske ideologier og guruer (Hvad kan vi bruge Karl Marx eller Adam Smith til i Syddjurs ?)
 • Borgerlisten har ikke styrende ”partibestyrelser”, men er alles talerør
 • Alle kan blive kandidat på Borgerlisten
 • Kandidat-opstillingen sker på helt åbne møder – for ALLE borgere i Syddjurs
 • Borgerlisten er ”Demokrati”, når det er allerbedst
 • Borgerlisten kan forhandle og indgå aftaler med alle - bare det er godt for Syddjurs
 • At sund fornuft skal gå forud for partipolitiske kæpheste
 • At lytte til og udvise respekt for borgernes ønsker, idéer og behov

Kandidaterne på Borgerlisterne vil arbejde engageret og målrettet for:

 • at sikre kommunen som en sund, miljøvenlig og attraktiv erhvervs– og bosætningskommune
 • at der føres en aktiv kultur-, fritids- og ungdomspolitik samt en værdig og tryg ældrepolitik
 • at sikre åbenhed i kommunens samarbejde med borgerne
 • at sikre, at der ikke sker en centraliseret udvikling
 • at der til stadighed er varieret udbud af boliger og byggegrunde til rådighed
 • en hensyntagende udvikling, der sikrer de særlige miljøer og den smukke natur
 • at der sikres borgerne og alle de folkevalgte indflydelse på de kommunale beslutninger
 • et bredt serviceniveau med gode børnepasningstilbud, klub- og aktivitetsudbud,
 • at opnå en fremtidssikret infrastruktur
 • at sikre en god personalepolitik og høj IT-udvikling over hele kommunen
 • en nuanceret uddannelsespolitik med indhold og kvalitet i folkeskolen
 • at sikre en sund økonomi med rimelig personskat og grundskat på højt niveau
 • at samarbejde konstruktivt med Norddjurs om fælles interesser for hele Djursland.