Hvorfor stemme på Borgerlisten ?

Fordi politik også drejer sig om vælgernes tillid til de valgte. Og her har Borgerlisten en solid sammensætning af kandidater med erhvervsmæssig og samfundsmæssig erfaring, erfaring og indflydelse i kommunalpolitik samt engagerede ildsjæle med det fornødne lokalkendskab og som brænder for deres lokalsamfund.

Borgerlistens kandidater er opstillet på et åbent opstillingsmøde, hvor enhver borger i Syddjurs Kommune kunne møde og tilkendegive sin personlige mening.

I modsætning hertil er de partipolitiske opstillingsmøder forbeholdt de respektive politiske vælgerforeninger.

Hvis vi ikke havde BORGERLISTEN, ville det således alene være forbeholdt Partiforenings- medlemmer at bestemme, hvem der skulle opstilles, og det finder vi ude af trit med moderne demokratiske begreber.

På Borgerlisten er opstillet kandidater, hver med sit fagområde, erfaringer, personlige berøringsflader, lokale interesser og engagement. Det giver bredde, og det giver mulighed for dialog på tværs af partiskel og politiske ideologier. For Borgerlisten er det afgørende ikke hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om.

Borgerlisten har ikke en lille partibestyrelse til at sidde bag sig og dirigere fra sag til sag udfra landspolitisk vedtagne ideologier. Borgerlisten kan derfor føre frie forhandlinger til gavn for indbyggerne i Syddjurs Kommune.

Borgerlistens bagland har altid været de mange borgere, der på opstillingsmødet og på valgdagen bakker op om Borgerlisten. Ud af dette bagland vælges der ved et årligt offentligt møde en arbejdsgruppe, der i det daglige kan fungere som sparringspartner for byrådsgruppen og som – ved invitationer til offentlige og indbudte møder for alle interesserede – sørger for, at byrådsgruppen hele tiden kan have det bedst mulige kendskab til, hvad borgerne mener, og hvad der i øvrigt rører sig i lokalsamfundet. Derfor ser vi også Distriktsrådene som værdifulde sparringspartnere i dette arbejde.

Borgerlisten ønsker ikke at føre en snæver partipolitik, og derfor tager Borgerlistens handlingsprogram afsæt i hensynet til de lokale forhold. Med det for øje er der plads til en god og perspektivrig udvikling. Også når der skal forhandles på tværs af kommunegrænser, i regions-regi og på landsplan er listens lokale kendskab og baggrund en styrke.

Handlingsprogrammet skal ses som et udtryk for den hovedlinie, som kandidaterne på Borgerlisten ønsker at følge. De kandidater, der på valgdagen den 19. november vælges til det kommende byråd, er naturligvis ansvarlige for hovedlinien i handlingsprogrammet.

Kandidaterne på Borgerlisten ønsker at udvise rettidig omhu. Vi arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling og mener, at sund fornuft skal gå forud for partipolitiske kæpheste.

Borgerlisten har ved valget i 2013 ti kandidater, der alle enten er i eller har erfaring fra det private erhvervsliv. – Hvis Du synes, at det er noget, der tæller, - så stem, hvor det gælder !