Borgerlistens Historie

Borgerlisten Syddjurs blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og valget til den nye kommune.

Borgerlisten Syddjurs bygger på – eller er en ”sammenlægning af” – Borgerlisterne i de fire tidligere kommuner, der blev sammenlagt til Syddjurs Kommune. Borgerlisterne i de fire tidligere kommuner var forskellige, men byggede alle på det samme princip om parti-uafhængighed og størst mulig grad af nærdemokrati og borgerindflydelse.

I alle kommunerne havde Borgerlisterne eksisteret siden den tidligere kommunesammenlægning i 1970, og i alle kommunerne havde de i hele perioden nøglepositioner og besatte flere ”tunge” poster.

I den sidste byrådsperiode var ”Liste T” i Rosenholm Byråd bl.a. Repræsenteret med Ellen Aarøe Jensen i Økonomiudvalget og den styregruppe, der forberedte kommunesammenlægningen. Andre markante Borgerlistemedlemmer gennem årene har bl.a. været Jørn Seier Jensen og Frands Jensen.

I Midtdjurs Kommune var der fire borgerlister, og repræsentanter herfra besatte i flere af perioderne viceborgmesterposten (Erik Dahm, Anette Quist Busk) samt udvalgsformandsposter (i seneste periode Kulturudvalget, Klaus Rank Jensen), ligesom listerne var repræsenteret i Økonomiudvalget og styregruppen, der forberedte kommunesammenlægningen. Andre markante Borgerlistemedlemmer gennem årene har bl.a. været Inger Bloch, Børge Ravn Kejser og senest Hardy Vinter.

I Rønde Kommune havde Borgerlisten tidligere besat borgmesterposten (Peter L. Knudsen) og i de seneste perioder besatte Borgerlisten viceborgmesterposten (Erling Secher), formandsposten i det vigtige Driftudvalg (Klaus Bertram Mikkelsen) og i Udviklingsudvalget (Birte Kjær), ligesom Borgerlisten var repræsenteret i Styregruppen for kommunesammenlægningen.
Andre markante Borgerlisterepræsentanter har bl.a. været Jytte Andersen og Bertel Clausen.

I Ebeltoft Kommune havde Borgerlisten i alle årene siden 1970 været den stemmemæssigt største gruppe i byrådet, og med undtagelse af årene 1998-2001 besatte Borgerlisten i alle årene borgmesterposten (Jens Aage Rasmussen, Jørgen Nielsen, Christian Rose og Jørgen Brøgger). Herudover besatte Borgerlisten gennem årene flere gange viceborgmesterposten (senest Jørgen Ørgaard), flere udvalgsformandsposter og andre nøgleposter.
Andre markante Borgerlisterepræsentanter har bl.a. været
Ib Jensen, Kjeld Søndergaard, Arne Rasmussen og senest Inge Kaarsberg, Jens Søgaard, Bjørn Helmer og Jens Chr. Rasmussen.

Ved valget i 2005 til den nye Syddjurs Kommune fik Borgerlisten det trediestørste stemmetal efter Socialdemokraterne og Venstre og fik valgt to mandater i sammenlægningsudvalget og det nye byråd.

Ved valget i 2009 var Borgerlisten kun få stemmer fra at få valgt mandat nr. 2. Borgerlisten er i dag repræsenteret i Byrådet af
Jørgen Brøgger, der er medlem af Økonomiudvalget og desuden har sæde i Beredskabskommissionen, Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Fregatten Jylland (formand), Brugerrådet ved Naturstyrelsen Kronjylland og er udpeget som delegeret til KL’s Topmøde.

Borgerlistens 1. suppleant, Klaus Bertram Mikkelsen, der har over 20 års kommunalpolitisk erfaring, har netop (maj 2011) i 5 måneder været stedfortræder i Byrådet for Jørgen Brøgger.