Borgerlisten opstiller sideordnet – hvad betyder det ?

Borgerlisten opstiller sideordnet, fordi det er den eneste demokratiske måde at opstille på. Det er ensbetydende med, at det er de kandidater fra listen, der opnår flest stemmer, der kommer i byrådet i forhold til det antal mandater, listen vinder.

Det vil sige, at hvis Borgerlisten samlet får stemmer nok til f.eks. 4 mandater, er det de 4 mandater, der får flest personlige stemmer, der kommer i byrådet.

Der er flere, der den seneste tid har spurgt os, hvordan det virker, - og om en stemme på en kandidat ”lidt længere ned på listen” automatisk tilfalder spidskandidaten og nr. to eller om listestemmerne gør det samme. – Svaret er NEJ.  Hvis Borgerlisten f.eks. som nævnt ovenfor samlet opnår stemmer til i alt 4 mandater, er det de fire mandater, der har flest personlige stemmer, der bliver valgt. – Listestemmerne fordeles i forhold til de personlige stemmer. Eksempel: Hvis den kandidat, der har flest personlige stemmer(det kan eksempelvis være nr. 5 på listen), har nok til at komme ind (ca. 800 stemmer), går listestemmerne videre til den, der har næstflest personlige stemmer. Hvis vedkommende f.eks. mangler 43 stemmer i at opnå valg, får vedkommende disse 43 stemmer fra listestemmerne, - og hvis den, der har tredieflest personlige stemmer mangler f.eks. 58 stemmer, får vedkommende disse 58 stemmer ud af listestemmerne, -og så fremdeles.

Der er altså ingen stemmetildeling i forhold til placeringen på opstillingslisten (eneste liste, der har det, er Enhedslisten, - der åbenbart ikke tror på kandidaternes egnethed, og ikke tør overlade til vælgerne at bedømme hvem, der skal ind, men selv vil afgøre det via opstillingen). På Borgerlisten er det alene de personlige stemmer, der er afgørende for hvem, der kommer i byrådet ud af de mandater, listen vinder.

Der er derfor al mulig grund til, at du holder fast ved at stemme på den kandidat (fra Borgerlisten), som du helst ser valgt til byrådet !